Information till villaägare

Senast uppdaterad: 12 januari 18:09
En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.
shutterstock_171554969
Att projektera, gräva, dra fiber och ansluta kostar pengar. Därför blir det alldeles för dyrt att ansluta villor en och en. Det måste göras effektivt och rationellt för att det ska bli ekonomiskt hållbart. Därför har vi delat in villamarknaden i anslutningsbara villaområden, som vi ansluter områdesvis under perioden 2016-2018.

Först till kvarn

Vi följer löpande intressegraden i samtliga områden. Vårt mål är att nå så många intresserade så snart som möjligt. Ett område med högt intresse kan därför komma att få förtur framför ett område med lågt intresse, även om det senare ligger tidigare i den preliminära utbyggnadsplanen. Det är med andra ord först till kvarn som gäller. 
Se om du kan få fiber
#inlineditbutton